|   Jesteśmy na allegro

I. WARUNKI OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady zamawiania zaproszeń oraz dodatków ślubnych i okolicznościowych zwanych dalej PAPETERIĄ, prezentowanych na niniejszej stronie internetowej.
2. Usługodawcą i właścicielem firmy jest podmiot gospodarczy "PRACOWNIA PROJEKTOWA Dominika Wilińska" z siedzibą w Zdziechowicach Pierwszych 140A, 37-470 Zaklików; NIP: 8652570408. 
3. Sprzedaż Papeterii odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEM, a usługodawcą, zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM.
4. Sprzedający oferuje wyłącznie gotowe produkty. Sprzedaży podlega gotowa, wydrukowana Papeteria wraz ze wszelkimi elementami składowymi. 
5. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta mailowo i stanowi ofertę kupna towaru oferowanego za pośrednictwem niniejszej strony internetowej za określoną cenę i na opisanych warunkach
6. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. 
7. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.  


II.  ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA


1. Zasady i warunki na jakich składane są zamówienia określa oferta prezentowana na stronie internetowej oraz niniejszy Regulamin.
2. Zamówienie Klient składa mailowo na adres: pracownia@paperdesign.pl za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. 
3. Mail z przesłanym zamówieniem i jego potwierdzenie przez Sprzedającego jest formą umowy, świadczącą o podjęciu zobowiązań przez obie strony. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie przesłania wszystkich wymaganych dokumentów i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego. Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 
4. Zamówienie obejmuje wyłącznie drukowane elementy, wykonane według projektu graficznego prezentowanego na wizualizacjach (przesyłanych Klientowi do zatwierdzenia mailowo w formie plików JPG z jedną wersją tekstu) zwanych dalej PROJEKTEM. 
5. Klient ma obowiązek przesłania Sprzedającemu wszelkich niezbędnych do przygotowania Projektu informacji, które określił szczegółowo Sprzedający. Dane należy przesłać mailowo w formie pliku Word lub PDF lub w wiadomości mailowej.
6. Wszelkie treści do projektów (treść zaproszeń / wierszyków / menu / listy gości, itp.) powinny być przesłane w wersji poprawnej, dokładnie sprawdzonej, nie zawierającej błędów ortograficznych / interpunkcyjnych / stylistycznych / literowych, itd.  
7. Sprzedający kopiuje treści bezpośrednio z przesłanych plików.
8. W przypadku opóźnień w przesłaniu danych, opóźnieniu ulegnie również czas realizacji zamówienia.
9. Przesłane dane należy każdorazowo dokładnie sprawdzić. Sprzedający zastrzega, że wprowadzanie zmian w treści każdorazowo wydłuża czas realizacji zamówienia. 
10. Po otrzymaniu Projektów (w formacie jpg) Klient jest zobowiązany dokładnie sprawdzić tekst, daty i wszystkie dane znajdujące się na Projekcie.  
11. Każdorazowo Klient jest zobowiązany sprawdzić czy na Projekcie wszystkie informacje (treści, nazwiska, daty, opisy, zdjęcia, itp.) zgadzają się oraz czy nie ma błędów literowych. Niezależnie od tego czy przesłany tekst był poprawny przed akceptacją do druku, Klient jest zobowiązany sprawdzić Projekt oraz przesłać mailem informację o AKCEPTACJI PROJEKTU DO DRUKU. Czasami podczas kopiowania tekstu do projektu może wystąpić błąd (w trakcie edycji czcionek i ustawiania tekstu na zaproszeniach i dodatkach), dlatego Klient ma obowiązek dokładne sprawdzić zawartą na Projekcie treść.  
12. Akceptacja Projektu oznacza brak możliwości wprowadzenia zmian do Projektu.  Po akceptacji Projekt zostaje przekazany do realizacji. 
13. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędy, które zostały zauważone po akceptacji i zatwierdzeniu ostatecznej wersji Projektu do druku, nie będą one podstawą do reklamacji. 
14. Sprzedający nie ingeruje w przesłane teksty, nie poprawia błędów ortograficznych / interpunkcyjnych / stylistycznych / literowych, itp.
15. Projekty w wersji obcojęzycznej Sprzedający wykonuje wyłącznie na podstawie przesłanego przez Klienta tekstu. Sprzedający nie wykonuje tłumaczeń. Przetłumaczyć należy wszelkie zawarte w Projekcie treści.
16. Sprzedający nie wykonuje fotomontaży zdjęć.
17. Wydruk i wykonanie prezentowanej Klientowi na wizualizacjach Papeterii leży wyłącznie po stronie Sprzedającego.  
18. Projekty w wersji elektronicznej oraz pliki źródłowe są własnością Sprzedającego i nie podlegają sprzedaży oraz nie są udostępniane Klientowi do wykorzystania do własnych potrzeb.  


III. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI


1. Ceny usług i produktów mają ustalone ceny za sztukę lub komplet oraz minimalne ilości wymagane do złożenia zamówienia. Ceny nie podlegają negocjacjom. 
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów / usług. 
3. Zasady płatności przedstawione są w niniejszym Regulaminie. 
4. Zapłaty można dokonać przelewem bankowym. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz rodzaj zamawianych produktów / usługi. 
5. Przesyłki nadawane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. 
6. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
7. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT, o ile Klient poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.
8. DANE DO PRZELEWU:
Nr konta: 03 1020 4939 0000 0502 0096 5681 (PKO B.P.) 
PRACOWNIA PROJEKTOWA Dominika Wilińska, Zdziechowice Pierwsze 140A, 37-470 Zaklików 


IV. PAPETERIA


1. PAPER design jest autorem projektów dostępnych w ofercie Sprzedającego. Wszystkie elementy wchodzące w skład danego elementu Papeterii zostały szczegółowo opisane przy każdym wzorze zaproszenia / dodatku.
2. Elementy Papeterii składane ręcznie mogą się nieznacznie od siebie różnić. Kolory poszczególnych elementów przedstawionych na zdjęciach i projektach mogą nieco odbiegać od rzeczywistych barw. 
3. Wszystkie treści do projektów przesłane przez Klienta powinny być dokładnie sprawdzone. 
4. Kolorystyka Papeterii drukowanej w większych odstępach czasu (np. zaproszenia i dodatki lub wydruk próbny i właściwy) tj. po kilku tygodniach / miesiącach mogą się nieznacznie różnić ze względu na czynniki, na które Sprzedający nie ma wpływu. Są to czynniki zależne od podwykonawców i producentów, np. zmiana tuszy lub ustawień w maszynach drukujących, zmiana składu papieru przez producenta, itp. 
5. Sprzedający zastrzega, że w przypadku dużego odstępu między zamówieniami Papeterii, odcienie wstążek użytych do zaproszeń i dodatków mogą się nieznacznie różnić. Kolory wstążek zamawianych od jednego producenta mogą mieć różny odcień w zależności od numeru partii na co Sprzedający nie ma wpływu. 
6. PAPER design szanuje prawo autorskie, dlatego nie podejmuje się odwzorowywania wzorów stanowiących własność osób trzecich. 
7. PAPER design zastrzega sobie prawo do publikacji w Internecie wszystkich swoich realizacji oraz opatrzenia własnym logo wszystkich projektów swojego autorstwa.
8. ZAPROSZENIA:
8.1. Minimalna liczba zamawianych zaproszeń to każdorazowo 20 sztuk (zaproszenia ślubne) lub 10 sztuk (zaproszenia okolicznościowe).
8.2. Zaproszenia w wybranym formacie można zamówić korzystając z gotowego projektu prezentowanego na stronie (dopasowanie w cenie zaproszenia). Niewielkie zmiany w projekcie (np. zmiana kolorystki, czcionki, zamieszczenie własnego tekstu, itp.) nie są dodatkowo płatne. Projekt znacznie odbiegający od zaprezentowanego na stronie może wymagać dodatkowej opłaty.
8.3. Składając zamówienie należy dokładnie przemyśleć zamawianą liczbę zaproszeń. Należy pamiętać o kilku / kilkunastu dodatkowych sztukach (w zależności od wielkości wesela). Późniejsze domówienie mniejszej ilości generuje dodatkowy koszt dodruku tj. 30 zł do wartości domówienia. Warto uwzględnić w zamówieniu jedno zaproszenia na pamiątkę 
9. DODATKI ŚLUBNE I OKOLICZNOŚCIOWE:
9.1. Sprzedający realizuje wyłącznie dodatki dopasowane do własnych projektów zaproszeń.
9.2. W ofercie prezentowanej na stronie wycenione są wszystkie elementy. Sprzedający określił również w ofercie obowiązujące minimalne ilości zamawianych poszczególnych elementów i zestawów dodatków. 
9.3. Istnieje możliwość złożenia zamówienia na same dodatki ślubne lub okolicznościowe (mimo, że zaproszenia były zamawiane w innej firmie) jednak oferta dotyczy wyłącznie gotowych projektów.  
10. PRÓBKI ZAPROSZEŃ:
10.1. Istnieje możliwość zamówienia odpłatnego zestawu próbkowego zaproszeń ślubnych i okolicznościowych. Sprzedający nie prowadzi serwisu próbkowego dodatków.
10.2. Próbki można zamawiać spośród wszystkich dostępnych przykładowych wzorów i formatów. Sprzedający oferuje próbki zaproszeń wyłącznie z losowymi danymi, nie ma możliwości zamówienia próbki personalizowanej. 
10.3. Przykładowe zaproszenia dają podgląd na jakość wydruku, rodzaj papieru, sposób wykończenia czy charakter oferowanych zaproszeń. 
10.4. Koszt zestawu próbkowego wyceniany jest indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju zaproszeń oraz ilości próbek.  


V. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Termin realizacji zamówienia Papeterii jest podany przy każdym produkcie dostępnym w ofercie Sprzedającego.
2. Termin realizacji ekspresowej zamówienia Papeterii jest podany przy każdym produkcie dostępnym w ofercie Sprzedającego. Realizacja ekspresowa jest opcją dodatkowo płatną, szczegóły dostępne są w ofercie Sprzedającego.
3. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po akceptacji ostatecznej wersji Projektu oraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
4. Czas realizacji liczony jest od momentu akceptacji ostatecznej wersji Projektu oraz od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. Przy zamówieniach przekazanych do realizacji po godzinie 12:00 termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego.
5. Terminy realizacji podane są w dniach roboczych. Rozumiemy przez to każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Do okresu realizacji zamówienia należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki.
6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w podanym terminie z przyczyn niezależnych, Sprzedający poinformuje o tym Klienta wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.
7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Sprzedający zwraca Klientowi 1% wartości zamówienia za każdy dzień roboczy opóźnienia. Pierwszym dniem opóźnienia jest kolejny dzień roboczy od ostatniego dnia czasu realizacji Papeterii. Zamawiający po otrzymaniu opóźnionego zamówienia zobowiązany jest przesłać w wiadomości e-mail dane do przelewu.


VI. WYSYŁKA


1. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej. Wysyłka za granicę wyceniana jest indywidualnie. 
3. Czas wysyłki nie jest wliczany do czasu realizacji.
4. Przesyłki kurierskie adresowane do Polski standardowo doręczane są na następny dzień roboczy.
5. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez przewoźnika z umów obsługi przewozowej.
6. O terminie wysłania paczki Klient informowany jest mailowo.
7. Sprzedający wysyła wyłącznie opłacone zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia należność za towar musi zostać zaksięgowana na koncie Sprzedającego.  
8. Nie ma możliwości nadania przesyłki za pobraniem.
9. Zawartość paczek jest pakowana starannie, produkty są dobrze zabezpieczone, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zewnętrznego paczki przez przewoźnika należy odmówić przyjęcia przesyłki oraz sporządzić protokół szkody z dostawcą.
10. Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy w pracowni firmy mieszczącej się w Zdziechowicach Pierwszych 140A, 37-470 Zaklików lub na terenie Stalowej Woli. Termin odbioru osobistego zamówienia należy ustalić odpowiednio wcześniej mailowo lub telefonicznie.


VII. ZWROTY


1. Sprzedający nie przyjmuje zwrotu zamówionej papeterii. Oferowane produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie, a przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wykonany według specyfikacji konsumenta.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb, a takie wyłącznie sprzedaje PAPER design. 


VIII. REKLAMACJE


1. Poszczególne ręcznie wykonywane elementy papeterii mogą się od siebie nieznacznie różnić i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby ręcznie wykonane elementy były na możliwie najwyższym poziomie.
2. Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia towarów prezentowanych na stronie internetowej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, np. w zakresie ich kolorów lub rozmiarów i nie stanowi to podstawy do złożenia reklamacji.
3. Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji w przypadku gdy jej podstawą są różnice kolorystyczne pomiędzy projektem (oglądanym na monitorze) a gotowym wydrukiem. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego lub monitora oraz różnice między odwzorowaniem RGB a drukiem CMYK nie mogą być przedmiotem reklamacji.
4. Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Klienta projektem (np. kolor lub wielkość czcionki, treść zaproszenia, rodzaj i gramatura papieru, kolor wstążki lub sznurka).
5. Reklamacje dotyczące błędów w tekście Papeterii mogą zostać uwzględnione jedynie w przypadku gdy wydrukowana wersja różni się od zaakceptowanego przez Klienta projektu. Jeżeli na papierowej wersji pojawi się błąd (w datach, słowach: literowy / interpunkcyjny / ortograficzny / merytoryczny), którego nie było w ostatecznej, zaakceptowanej przez klienta mailowo wersji projektu wówczas stanowi to podstawę do reklamacji Papeterii, w innych przypadkach reklamacja nie będzie uwzględniona. W przypadku gdy papeteria zawiera błędy wynikające z zaakceptowanego przez Klienta projektu lub są one autorstwa Klienta (w szczególności dotyczy to błędów w treści zaproszeń i dodatków oraz w nazwiskach gości) reklamacja nie zostanie uwzględniona.
6. Po otrzymaniu paczki  Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. UWAGA! Warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie wraz z przewoźnikiem protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy przewoźnika.
7. Sprzedający nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Klienta za pobraniem.
8. W przypadku błędów powstałych z winy Sprzedającego, Klient powinien zgłosić drogą mailową na adres: pracownia@paperdesign.pl informację o reklamacji oraz odesłać zamówiony towar w stanie niezmienionym wraz z dokumentem potwierdzającym zakup produktu (faktura) na adres Sprzedającego. Klient jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Jakakolwiek ingerencja w otrzymany towar będzie skutkowała odrzuceniem reklamacji. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Klient.
9. W wypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania nadesłanego przez Klienta towaru naprawić zaistniałe błędy oraz pokryć związane z tym wszelkie koszty, a następnie odesłać do Klienta pełnowartościowy produkt.


IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. W przypadku wystąpienia istotnych okoliczności ekonomiczno-logistycznych niezależnych od Sprzedającego, mających wpływ na opóźnienie czasowe realizacji zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
2. W razie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, przed podjęciem przez Sprzedającego realizacji zamówienia, umowa jest uważana za niezawartą, a poniesione opłaty podlegają zwrotowi na konto Klienta.
3. O rezygnacji Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.


X. GWARANCJA


1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.
3. Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów i nie może to stanowić podstawy gwarancji.
4. Warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.


XI. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Klient - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu należytego wykonania złożonego zamówienia.  
3. Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom w celach reklamowych  marketingowych.  


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej.
3. Dla nowych zamówień obowiązującym Regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest Regulamin z dnia złożenia zamówienia. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem niniejszej strony  internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego
5. Projekty zaproszeń i dodatków ślubnych oraz okolicznościowych są zaprojektowane przez firmę PAPER design i są chronione prawami autorskimi. Mogą być wykorzystane w celach komercyjnych jedynie za pisemną zgodą właściciela. Wszelkie próby zapożyczenia, kopiowania i odsprzedaży wzorów, projektów, zdjęć i pomysłów są zabronione.

Social media

Copyright © 2018-2020 PAPER design. All Rights Reserved. -